Condicions

Devolucions

Grupsagaro li dóna l’opció de retornar productes dins dels 7 primers dies hàbils des de la recepció de l’material, sense que aquests pateixin cap tipus de depreciació per recompra * i sempre que es compleixin les següents condicions:

• Abans de realitzar una devolució ha de contactar amb nosaltres per sol·licitar el seu formulari de devolució o descarregar des de la secció de “El meu compte”. Un cop omplert el formulari se li assignarà un nombre de devolució i se li facilitarà una adreça d’enviament.

• Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de el client, és a dir, el material ha de ser enviat a ports pagats. Tot material rebut a ports deguts serà rebutjat.

• Tota mercaderia ha de ser retornada en perfecte estat amb la seva caixa i contingut original. No s’acceptaran productes marcats, etiquetats o manipulats.

• Els abonaments via transferència bancària per devolucions tindran un termini màxim de 15 dies hàbils per tràmits administratius des de la revisió de l’material rebut.

(*) El termini màxim per realitzar una devolució de material serà de 30 dies hàbils, a partir de l’setè dia de compra el producte patirà una depreciació per recompra de l’15% fins al 40%. Grupsagaro es reserva el dret de no acceptar recompres de material no apte per a la venda.

Garantia / Material defectuós

Tots els productes comercialitzats per Grupsagaro ofereixen una garantia d’2 any.Osram 3 i 5 anys Exceptuant aquells en què s’indiquin unes condicions especials. Un cop es tramiti correctament la seva devolució el Dep. D’administració realitzarà un abonament al seu compte de el material defectuós retornat.

Grupsagaro envia la seva empresa de transport a recollir sense cap cost per a vostè, quan disposa d’un mínim en material defectuós de -50€ . Tots els productes Osram Ufo i Projector Black disposen de canvi directe, si disposa d’estoc

Es poden acollir a el sistema de canvi en ruta, el qual depèn, dit pas per la seva zona.

En cas que desitgi tramitar una devolució amb un import menor a l’indicat o des d’una zona diferent a les anteriors, les despeses de transport aniran a càrrec seu. Els enviaments realitzats a ports deguts es rebutjaran.

1. Sol·licitar el formulari de RMA indicant el seu número de client / dades fiscals a la següent adreça de correu electrònic: info@grupsagaro.net

2. Enviar el formulari degudament emplenat a la següent adreça de correu electrònic: info@grupsagaro.net

3. A l’rebre el seu formulari el Dep. D’RMA li assignarà un nombre de devolució *. Aquest nombre de devolució haurà d’indicar en una zona visible de l’paquet.

(*) El nombre de devolució és important per poder identificar el seu paquet en el nostre magatzem. Aquells enviaments sense nombre de devolució poden patir grans retards de tramitació a l’classificar-se com no urgent.

4. Adjuntar formulari emplenat a l’interior de l’paquet.

5. Quan ens confirmi que el paquet està preparat procedirem a la retirada de la mateixa, mitjançant la nostra empresa de transport *.

(*) Grupsagaro només assumirà les despeses de transport en aquells formularis que hagin estat degudament emplenats i estiguin dins dels paràmetres estipulats anteriorment. Aquells formularis que no compleixin els paràmetres indicats s’han d’enviar al nostre magatzem amb les despeses de transport a càrrec de client.

6. A l’rebre el seu paquet en el nostre magatzem, aquest serà classificat per a la posterior revisió *. El termini de revisió d’una devolució sol ser de 5 a 8 dies hàbils des de la recepció de l’paquet.

(*) Tots els paquets rebuts en el nostre magatzem seran classificats i ordenats per data d’entrada per a la posterior revisió.

7. Si després de la revisió de la seva devolució tots els productes han estat aprovats * pel Dep. D’RMA, es passarà nota a administració perquè tramitin el seu abonament.

(*) Els productes denominats “aprovats” són aquells que entren dins dels paràmetres estipulats anteriorment.

8. Després de la revisió li enviaran una factura corresponent a l’abonament de l’material retornat per correu electrònic i li sol·licitaran un número de compte per fer l’ingrés.

9. Quan ens hagi facilitat el seu número de compte es passarà nota a administració perquè en un termini de 3 dies hàbils realitzin l’ingrés de l’import del seu abonament.

(*) Les quantitats indicades es consideren impostos no inclosos.

Anomenem “Aprovats” a aquells productes rebuts com material defectuós que:

• S’hagin rebut amb el seu embalatge original.

• No estiguin manipulats *.

(*) Entenem com productes manipulats aquells als quals se’ls hagi retirat alguna etiqueta o adhesiu que no sigui necessari retirar per al seu correcte funcionament. Us recomanem que mai intenti “reparar” el producte.

Aquí us expliquem les pautes a seguir per tramitar la seva devolució de material defectuós:

Compromís de confidencialitat

L’Usuari es compromet a mantenir la més absoluta confidencialitat sobre la informació continguda en factures o comunicacions enviades o fetes accessibles per Grupsagaro, així com la relativa a la identitat, domicili o dades de contacte de Grupsagaro, de el fabricant dels productes, de transportista o de qualsevol altre operador que intervingui en la cadena de comercialització dels productes, les característiques tècniques o estètiques dels tals productes, el seu preu, les condicions de pagament i enviament dels mateixos i les marques o els noms de domini de les pàgines web a través de les quals Grupsagaro desenvolupa la seva activitat comercial.

Tot l’anterior queda exceptuat en el cas que es requereixi per part de qualsevol autoritat governamental, judicial o regulatòria, el lliurament o revelació total o parcial d’informació i la llei no permeti la seva denegació, en el cas, i si l’aplicació de la llei o un mandat judicial no ho impedeix, l’Usuari ha de:

• Notificar aquesta circumstància de forma prèvia i immediata a Grupsagaro, per escrit, especificant la informació que li hagi estat requerida.

• Consultar i cooperar amb Grupsagaro a l’objecte d’arribar a una conclusió sobre la conveniència d’iniciar accions legals per evitar tal requeriment.

• Fer tot el possible per garantir que es doni un tractament confidencial a la informació. L’Usuari que incompleixi el deure de confidencialitat a què s’obliga mitjançant l’acceptació d’aquest compromís podrà incórrer en un delicte de revelació de secrets, tipificat i penat pels articles 197 i següents de el Codi Penal.

Ús i tractament de les claus d’accés

El nom d’usuari i la contrasenya que permeten a l’Usuari l’accés a www.grupsagaro.net constitueixen dades confidencials, i tenen caràcter exclusivament personal i intransferible. Per tant, l’Usuari té l’obligació de no comunicar o facilitar el seu nom d’usuari o contrasenya a cap tercer ni consentir que els mateixos siguin usats per cap tercer per accedir a www.grupsagaro.net