Sais UPS

Quin tipus de SAI UPS he de triar?
Un cop vistes les característiques generals de cadascuna de les tecnologies existents, seran les particularitats de la nostra xarxa elèctrica i la importància o cost dels equips que vulguem protegir allò que ens ha d’indicar quin tipus de SAI és el més adequat per a nosaltres.

Sais Off-Line : zones estables, amb poques pertorbacions i xarxa elèctrica de bona qualitat. Orientat a petites instal·lacions.
Sais Interactius : Ordinadors gamma mitjana i baixa, consoles de jocs, petits servidors de xarxes, equips d’oficina. Recomanat per a la majoria de dispositius.
Sais On-Line : Servidors, clusters d’equips, i en general instal·lacions informàtiques crítiques o imprescindibles (xarxes de dades, servidors, telecomunicacions, indústria…).

Quina capacitat de SAI necessito?
La unitat de “potència aparent” que trobem als Sais és el Voltiamperi (Va) ja sigui expressat en unitats (1000 Va) o en unitats de miler, el KiloVoltioampério (KVa), també anomenat Kavea ( 1KVa = 1000 Va ) que és usat per a Sais de potència/capacitat mitjans-alts. No obstant això, la majoria dels aparells que connectem al Sai tindran expressat el seu consum en watts (w), per la qual cosa per poder fer una estimació correcta del Sai que necessitem, s’inclou a les fitxes de cada SAI una equivalència dels Voltampers ( Va) a watts (W).

– ex.: Capacitat: 3000Va / 2400W

A causa de possibles pics de consum dels aparells connectats al Sai, es recomana sempre triar un SAI amb una capacitat de subministrament un 20% més gran que el consum que protegirem. Només necessitem conèixer la suma dels consums en watts de cadascun dels aparells que necessitem protegir i sumar a aquest total un 20%, aquesta quantitat seran els watts que el nostre Sai haurà de ser capaç de subministrar. Per exemple, suposem que necessitem connectar al sai un sol ordinador amb un consum màxim de 400W:

Total consums dels aparells a protegir pel SAI: 400W
Total consums + 20%: 480W … el sai adequat hauria de tenir una capacitat de subministrament d’almenys 480W
En el quadre següent s’indiquen els consums mitjans estimats dels dispositius més freqüentment connectats a un SAI, encara que hi ha massa variables per poder-les indicar totes, pot ser una guia efectiva de consums aproximats.

Mostrando 1–12 de 49 resultados