Guant

Guant confortable. Ofereix protecció davant de riscos químics específics i dissolvents en
contacte esporàdic. Entre els seus usos destaca l’alimentari, exploració-examinació sanitària,
laboratori, higiene i neteja, bricolatge etc.

Característiques:

-No conté proteïna de làtex, apte per a al·lèrgics al làtex
-Texturat a les puntes, facilitant l’adherència.
-Blau, sense pols, d’un sol ús, ambidiestres
-Alta resistència i durabilitat.
-Puny amb vora, protecció davant de vessaments.
-Flexibilitat i Adaptabilitat-

Mostrando los 3 resultados